Normal timer pr uge :
antal timer der skal arbejdes pr uge. I de fleste overenskomster er det aftalt til 37 timer.

Normperiode :
den periode hvor der i gennemsnit skal præsteres det aftalte antal normtimer. Eks. 74 timer i een uge, fri den næste, opfylder normtimerne.
Efter periodens udløb kan eventuelt overskud udbetales eller samles på en afspadseringskonto.
Efter normperiodens udløb kan timekontoen nulstilles, eller timerne kan overføres til næste periode.

Vagtlag:
Der kan anvendes 1 til 4 vagtlag. Angivet som Vagt1 til Vagt4.
De enkelte vagtlag består af personer der følger den samme rulleplan.
Navnet på vagt1..4 kan ændres i setup til feks hold1..
Vagtlag ændres enten på setup-side eller i selve månedsplanen.

Rulleplan :
den faste arbejdsplan der løber over et vist antal uger.
En rulleplan består af et antal rulleuger der beskriver hvordan et vagtlag arbejder.
I en rulleuge kan der feks være 3 dagvagter og to aftenvagter. I næste rulleuge måske 5 fridage.
Næste uge igen 5 nattevagter og 2 weekend vagter. Osv.
Hver rulleuge får et nummer. De personer der deler vagtlaget vil ofte arbejde sådan at der skiftes rulleuge hver uge. Det fastsættes derfor hvilken rulleuge den enkelte person starter i på et givet tidspunkt.

Rulleplanen bygges op så alle nødvendige funktioner/vagter er dækket.

Et eksempel VAGTLAG1:
Dagarbejde = D, Aftenvagt = A, Nattevagt = N, weekend = W , Fri = F

Rulleplanen kan se sådan ud:
rulleUge Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
1 D D D A A    
2 N N N D D    
3 F F F F F W W
OSVů..

For Person1 der starter i rulleuge 1 vil hans måned se sådan ud
D D D A A - - N N N D D - - F F F osv
For Person2 der starter i rulleuge 2 vil hans måned se sådan ud
N N N D D - - F F F F F W W D D D A A osv

Når der en gang er fastlagt en rulleplan , kører den videre. Den sættes automatisk ind i de efterfølgende måneder, indtil den eventuelt rettes til en anden plan.

Under Navne i setup angives hvornår en person starter(dato) og hvilken rulleuge han starter i.

Timeværdierne for Dagarbejde = D, Aftenvagt = A, Nattevagt = N, weekend = W , Fri = F , sættes en gang for alle i setup, og ydelsen af timer beregnes automatisk.

Der kan frit vælges koder for feks Dagarbejde : D1= 8.00 til 14.15, D2= 9.00 til 18.00.

Rulleuger :
antal uger hvor Rulleplan løber.
Man kan godt have antal rulleuger på 4, og en normperiode på feks 14.

tilbage